تفاوت مردان و زنان در پذیرش رنج

۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ،۱۶:۳۳:۵۹ +۰۰:۰۰

ف.خ                 روانشناسی مغز مردان و زنان مردها می توانند به هیچ چیز فکر نکنند. چون مغزشان تخصصی تر از زنان است. مغز مردان دارای بخش های مجزا [...]