خرداد ۱۳۹۹

کلمات محدود و دنیایی که درک نمیشود

۱۳۹۹/۳/۷ ،۰۷:۳۵:۱۸ +۰۰:۰۰

کلمات محدود درک محدود روانشناسی کلمات محدود و احساساتی که هیچ گاه کشف نمی شوند.  ما باید یا خوشحال باشیم یا ناراحت. خیلی از احساساتی که در شبانه روز تجربه می کنیم برایمان ناشناخته [...]

کلمات محدود و دنیایی که درک نمیشود۱۳۹۹/۳/۷ ،۰۷:۳۵:۱۸ +۰۰:۰۰

هیچ چیز از ” من ” مهم تر نیست.

۱۳۹۹/۲/۲۶ ،۲۱:۱۱:۲۴ +۰۰:۰۰

" من " چقدر درک می شود؟ روانشناسی فردی  "من " در برابر دیگری که روبروی اوست نیاز دارد دیده شود، شنیده شود و پذیرفته شود.  این نیاز همه ی انسان هاست. کلمات یکی [...]

هیچ چیز از ” من ” مهم تر نیست.۱۳۹۹/۲/۲۶ ،۲۱:۱۱:۲۴ +۰۰:۰۰

مهر ۱۳۹۸