اردیبهشت ۱۳۹۹

مالیات پزشکان را یادتان هست؟

۱۳۹۹/۲/۱۰ ،۱۸:۳۴:۰۰ +۰۰:۰۰

مالیات پزشکان داستان مالیات پزشکان را یادتان هست؟ ماجرای کارت خوان و پول نقد و اینها! یادتان هست که چقدر اعتراض شده بود؟ چقدر هم وطنان عصبانی رگ گردنشان باد کرده بود که چرا [...]

مالیات پزشکان را یادتان هست؟۱۳۹۹/۲/۱۰ ،۱۸:۳۴:۰۰ +۰۰:۰۰

اسفند ۱۳۹۸

آنها دارند لجبازی می کنند

۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ،۰۸:۱۹:۲۵ +۰۰:۰۰

ف.خ          افرادی که لجبازی می کنند باید محاکمه شوند در شرایطی که همه ی پزشکان هشدار می دهند از حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنید و در خانه بمانید، پشت سر [...]

آنها دارند لجبازی می کنند۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ،۰۸:۱۹:۲۵ +۰۰:۰۰

پزشکان و پرستاران را شهید نکنید!

۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ،۱۷:۰۱:۳۴ +۰۰:۰۰

ف.خ         چرا می گویند پزشکان و پرستاران فداکار هستند؟ کلمات می توانند حقایق را عوض کنند. ما با کلمات فکر می کنیم و با آنها دنیا را درک می کنیم. کار [...]

پزشکان و پرستاران را شهید نکنید!۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ،۱۷:۰۱:۳۴ +۰۰:۰۰