بزرگترها پیامد رفتارشان را می بینند

۱۳۹۹/۱/۱ ،۱۸:۳۶:۰۶ +۰۰:۰۰

ف.خ         فاصله بین رفتار و پیامد آن از دید روانشناسی روانشناسان معتقدند تنبیه کودک باید سریع انجام شود. بلافاصله بعد از کار بد، تنها در این صورت است که کودک بین [...]