می خواهم زندگی ام پیوسته باشد

۱۳۹۹/۳/۱ ،۰۹:۱۰:۵۳ +۰۰:۰۰

احساس نیاز به پیوسته بودن زندگی روانشناسی رشد انگار همین دیروز بود. می خواهم رندگی ام پیوسته باشد دکتر فائزه خانلرزاده  روانشناس این جمله رو همه ی ما گفتیم، با دیدن یک [...]