آوریل 2020

مالیات پزشکان را یادتان هست؟

2020-04-29T23:04:00+04:30

مالیات پزشکان داستان مالیات پزشکان را یادتان هست؟ ماجرای کارت خوان و پول نقد و اینها! یادتان هست که چقدر اعتراض شده بود؟ چقدر هم وطنان عصبانی رگ گردنشان باد کرده بود که چرا [...]

مالیات پزشکان را یادتان هست؟2020-04-29T23:04:00+04:30

شعارهایی که شعار نبودند!

2020-04-26T00:57:16+04:30

شعار و تعریف زندگی  حدود صد سال پیش زمانی که مردم از ترس بیماری در خانه هایشان مانده بودند، احتمالا به این نتیجه رسیده بودند که چقدر سلامتی مهم است. آزادانه قدم زدن در [...]

شعارهایی که شعار نبودند!2020-04-26T00:57:16+04:30

مدیریت روابط در عصر کرونا

2020-04-10T00:21:04+04:30

روانشناسی روابط پرتنش در عصر کرونا لیندا: در عصر COVID-19  فرصتی پیش آمده که در مورد درگیری های بوجود آمده در روابط و  مدیریت آنها صحبت کنیم. در اینجا چند نمونه از اختلافات  شدید [...]

مدیریت روابط در عصر کرونا2020-04-10T00:21:04+04:30

مارس 2020

ارتباط های انسانی برای چه بود؟

2020-04-02T00:28:50+04:30

ارتباط میان انسان ها از دید روانشناسی انسان اجتماعی به انسان نیاز دارد. او دوست دارد دیده شود و محبت و توجه دریافت کند. می خواهد تحسین شود و گاهی دیگران به او افتخار [...]

ارتباط های انسانی برای چه بود؟2020-04-02T00:28:50+04:30

انسان هوشمند سازگار می شود.

2020-03-27T13:57:35+04:30

ف.خ         برای سازگار شدن نخست باید بفهمیم هیچ موجودی به اندازه ی ما در جمجمه اش نورون نداد. شاید در کهکشان های دیگر موجودانی باهوش تر از ما زندگی کنند، ولی  [...]

انسان هوشمند سازگار می شود.2020-03-27T13:57:35+04:30