از روی ظاهر قضاوت کنید!

۱۳۹۹/۳/۱۲ ،۱۶:۴۱:۵۳ +۰۰:۰۰

ظاهر ما در مورد ما چه می گوید روانشناسی برخلاف چیزهایی که به ما یاد دادند می توانیم از روی ظاهر قضاوت کنیم. خیلی از این برداشت ها ناخوداگاه بدون اینکه آموزش خاصی دیده [...]