با کودک خجالتی چه کنیم؟

۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ،۱۴:۱۳:۵۵ +۰۰:۰۰

ف.خ                 روانشناسی کودکان خجالتی کودک خجالتی : خجالتی بودن یعنی چه؟ معمولا وقتی کسی کم صحبت می کند، در جمع شروع کننده ی صحبت نیست، و حالت [...]