کودک بی ادب درون !

۱۳۹۸/۱۲/۲ ،۰۹:۴۷:۴۶ +۰۰:۰۰

ف.خ     کودک درون از دید روانشناسی کودک درون را همه می شناسید. اسمش را زیاد شنیدید. بخشی از وجود ما که به دنبال شادی و لذت بردن از زندگی است. کودک درون بخشی [...]