لطفا از کسی نخواهید گذشت کند!

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ،۱۹:۲۷:۰۵ +۰۰:۰۰

ف.خ                  گذشت از دید روانشناسی یعنی چه؟ به ما خیلی گفتند که بهتر است گذشت کنیم، بدی ها را فراموش کنیم و کسانی را که به ما [...]