چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟

۱۳۹۸/۹/۱۰ ،۱۶:۲۶:۵۸ +۰۰:۰۰

ف.خ      اعتراض  نشانه ی درماندگی یا امید ؟ چرا به گرانی بنزین اعتراض کردیم؟ روزی که خبر گرانی بنزین اعلام شد، فکر می کردم ما دیگر به گرانی ها اعتراض نمی کنیم، [...]