هیچ چیز از ” من ” مهم تر نیست.

۱۳۹۹/۲/۲۶ ،۲۱:۱۱:۲۴ +۰۰:۰۰

" من " چقدر درک می شود؟ روانشناسی فردی  "من " در برابر دیگری که روبروی اوست نیاز دارد دیده شود، شنیده شود و پذیرفته شود.  این نیاز همه ی انسان هاست. کلمات یکی [...]