گناه و سرطان

۱۳۹۸/۱۰/۱ ،۱۵:۴۶:۳۲ +۰۰:۰۰

ف.خ                              سرطان نتیجه ی انجام گناه است! " ابتلا به سرطان در نتیجه ی گناهانی است که در گذشته انجام دادیم". [...]